אברמלה ישראלי


אברמל'ה ישראלי, שליחות עלומה

אברהם ישראלי, מגיע בשנת 1944 עם חבריו לתנועת גורדוניה-קן חיפה לקיבוץ חמדיה אשר זה עתה הוקם.

סביב לקיבוץ ובעיר בית שאן הסמוכה תושבים ערבים אשר לא נמנו עם תנועת "חובבי ציון".

בעיות בטחון, מים לישוב, רכישת אדמות חקלאיות, בכל אלו עוסק אברמל'ה וכך נעשה מוכתר הישוב. בראשית המדינה עקב עיסוקיו הביטחוניים מבקש המוסד לעלייה את אברמל'ה, לצאת לצפון אפריקה במטרה להקים שם גרעין של קבוצת יהודים אשר יעזרו לקהילות ישראל שם בעת צרה. צריך לזכור שנות החמישים ארצות המגרב עדיין תחת שלטון צרפת, האוכלוסייה המקומית שואפת לעצמאות ובעת כזו היהודים עשויים לשמש מטרה לפגיעה.

בשנת 1954 יוצא אברמל'ה לקזבלנקה-מרוקו כמדריך של תנועת הבונים להכשיר את בני הנוער שם לפעילות חברתית ציונית.

נביא כאן מבחר תצלומים מאלבומיו של אברמל'ה המספר במקצת על שליחות זו.