אוריאל וגוטה להבי


אוריאל וגוטה להבי

אוריאל נולד בשם – ברנרד לובלסקי, בעיר באזל שבשוייץ בשנת 1913. הוריו נדדו ועברו לעיר סוסנוביץ שבפולין, עם שלושת ילדיהם. בגיל צעיר יחסית, הוא נכנס לקן "השומר הצעיר" היה פעיל בכל שלב עד ההנהגה.אוריאל היה מורה לעברית ושר במקהלה. אח"כ יצא להכשרה בעיר סלונים (שם פגש את גוטה – לימים אשתו), ויחד עם חבריו עלה לארץ באוניה פולוניה ,במסגרת קבוצת "פלנטי" להשלמת קבוץ מרחביה בשנת 1934. עבד בפלחה עד פרוץ המאורעות בשנת 1936. בשנה זו גויס כנוטר בכיר  ששמר על קשר עם מוסדות פנים וחוץ. במלחמת העולם השנייה התגייס לבריגדה מטעם הישוב  העברי במאורגן. היה 3 שנים מחוץ לביתו במרחביה. בחופשות, היו חבריו מתכנסים בביתם שרים איתו עם קולו היפה. אוריאל גמר את שליחותו הלאומית במדים כקצין בדרגת רב-סרן ושב הביתה למלא תפקידים רבים. מורה לאנגלית, מזכיר,גזבר פלסים וחבר בועדות רבות. לאוריאל וגוטה נולדו 2 בנות ובן. במלחמת העצמאות היה אוריאל מ"פ וקצין מטה בחטיבת גולני גדוד 14 מיד עם הקמת החטיבה בשנת 1947.
באוסף זה נמצאים תצלומים מתקופות חייו של אוריאל במסגרת שירותו המבצעי בצבא הבריטי ובצהל.
במלחמת יום הכיפורים, שנת 1973 נפל בנם יצחק ז"ל.

גוטה להבי – ברלינר נולדה בעיר ורשה ב- 1910 , למשפחה היו 9 ילדים. המשפחה התפרנסה מחנות המכולת שהייתה להם. האב היה דתי מאד והקדיש את רב זמנו ללימודים. אחיותיה שלה גילו מוקדם מאד כשרונות אומנותיים, בריקוד וציור. מגיל צעיר בלטה גוטה בכישרון לספורט, והצטרפה בכיתה י' לאגודת הספורט של "מכבי". גוטה הצטיינה בענף ההתעמלות ובתחרויות אתלטיקה קלה, ומהר מאד השתתפה בתחרויות הספורט ברחבי פולין. בשנת 1932 צורפה גוטה ברלינר לנבחרת "מכבי" של פולין והגיעה לתחרויות ישראל למכביה הראשונה בא"י , שם זכתה במספר מדליות.(מקום ראשון בריצה ומקום שני בדיסקוס) המכביה היתה 10 ימים, שהשפיעו מאד על גוטה שהתאהבה בריח פרי ההדר. עם חזרתה לורשה, חיפשה גוטה דרך לחזור לישראל. ב"מכבי" היא פגשה שתי חברות שהיו בתנועת הנוער "שומר הצעיר" והיו בדרך לכשרה לקראת עליה לארץ. גוטה הצטרפה אליהן והגיעה להכשרה "בסלונים". למרות שמשפחתה לא הייתה ציונית ולא היה לה קשר ל"שומר הצעיר", התקבלה גוטה להכשרה בזכות היותה ספורטאית מפורסמת בפולין. בהכשרה פגשה גוטה את אוריאל שלימים היה בעלה. בזכותו קודמה בתור לעליה לארץ, למרות שהתור היה ארוך מאד. אחרי עלייתה לארץ השתתפה גוטה כנציגת הארץ באולימפיאדת הפועלים באנטוורפן שבבלגיה. המציאות אליה הגיע גוטה – חברת קיבוץ, לא אפשרה לה להמשיך ולעסוק בספורט.
באוסף זה מוצגות אותות ההצטיינות של גוטה בתחום הספורטיבי.