אורי בן ארי


אורי בן ארי. 1925 – 2009

אורי בן ארי נולד למשפחה יהודית בברלין- גרמניה בשם היינץ בנר. בנערותו החלו רדיפות היהודים בידי הנאצים. הוא גורש מבית הספר. הוריו נשלחו למחנות ההשמדה והוא ניצל בזכות עליית הנוער והצליח לעלות לארץ ישראל בשנת 1939 לקיבוץ עין גב. בשנת 1946 התגייס לפלמ"ח והשתתף במלחמת העצמאות בקרבות הקשים של חטיבת הראל בסביבות ירושלים. במבצע קדש פיקד על חטיבת השריון 7 . תצלומים מתקופה זו מצויים באוסף. לאחר המלחמה פרש אורי לחיים האזרחים ובערב מלחמת ששת הימים מונה להיות מח"ט חטיבת הראל. חטיבתו השלימה את כיבוש השטחים סביב ירושלים, מה שלא צלח במלחמת העצמאות. לקראת סוף הלחימה הועברה החטיבה לכיבוש רמת הגולן. באוסף תצלומים מתקופת ששת הימים.