ארגון הבריאות הדסה


ארגון הבריאות הדסה

אוסף ארגון הדסה.

אוסף תצלומים זה מאגד בתוכו תצלומים הקשורים לארגון הבריאות הדסה, מאז הקמתו בראשית המאה העשרים.

התצלומים לא היו מרוכזים במקום אחד אלא פזורים במקומות שונים בירושלים השייכים להדסה.

פרופ' יואל דונחין, מרופאי הדסה, ראה כיצד הולכים ומתכלים תצלומים היסטוריים אלו – ביקש לתעד אותם בטרם יאבדו והרי הם לפניכם.

התצלומים מקיפים את פעילות הדסה בכל רחבי הארץ. לא תמיד היה כיתוב המתעד את הנראה בתצלום ויכול להיות שלצופים באוסף יש ידע נוסף – נשמח לעדכן במידת הצורך.

You are here: ארגון הבריאות הדסה » hadasa2

ארגון הדסה אלבום 2