ארגון הנוקד


ארגון הנוקד

כבר בשנות השלושים של המאה הקודמת החלו חקלאי ההתיישבות ברחבי הארץ להקים ארגונים ארציים של ענפי הייצור החקלאי. אחד מארגונים אלו היה ארגון "הנוקד" שהווה מסגרת מקצועית לעובדי הצאן בארץ.

אחד מפעיליו הראשונים של הארגון היה המשורר מתתיהו שלם חבר קיבוץ רמת יוחנן שהיה גם רועה צאן. גם דוד זמיר (אחיו של המשורר עמנואל זמיר) היה מבין מקימי "הנוקד".

הנוקד קיים כנסים, פעולות הדרכה לגידול צאן והשבחתו, כ"כ יצא ירחון "הנוקד" שהביא בכתובים את הנושאים הקשורים לענף.

בחודש נובמבר 1944 התכנסו חברי "הנוקד" לכנס שנתי ב"כפר ילדים" שהיה על גבעת המורה בסמוך לבית חולים עפולה.

חלק מהתצלומים נעשו בכנס זה וכך ניתן למצוא באוסף מראות של "כפר ילדים" שחרב כבר לפני שנים רבות ונחשב למוסד חינוכי וגם בסיס נוטרים.