אריה חצור


אריה (מאיירהוף) חצור. חלוץ ואמן. 1907 – 1968

הורים מיוחדים היו לאריה. משפחת אמו היו סוחרי פסנתרים ברוסיה ונמלטו משם עת היו פרעות ביהודים. הם הגיעו למצרים. אביו של אריה ייצג את עסקי משפחתו מגרמניה במצרים. הם התחתנו במצרים ושם גם נולד אריה 1907. כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה גורשה משפחת מאיירהוף לגרמניה לעיר וירצבורג. בימים הקשים שלאחר המלחמה עסק אריה בעבודת צבעות. מעסיקו הבחין בכישוריו של אריה וזימן אנשי אקדמיה לראותו. אריה התקבל לאקדמיה וגם מלגת לימודים אלא שאז החלו לנשוב 'רוחות רעות' בגרמניה. אריה נשבה ברעיון הציוני. הוא עוזב את האקדמיה לאומנויות והצטרף לחבריו בהכשרה חקלאית לקראת עליה לא"י. בשנת 1929 הם עולים ומצטרפים לקבוצת חלוצים מליטה שישבה ברחובות והחלו להקים את קיבוץ גבעת ברנר. אריה עבד במלאכות שונות אבל עיקר שנות עבודתו בגבעת ברנר היו בהוראה ובחינוך. האומנות, התרבות וגם תכנון הארכיטקטורה של הקיבוץ כולם היו עיסוקים של אחר העבודה. אריה נפטר ממחלה בשנת 1968 אבל הותיר אחריו יצירות רבות בתחום האמנות והתרבות של קיבוצו – גבעת ברנר.