בית אלפא


בית אלפא תצלומי בראשית

לקט תצלומים ממקורות שונים לתולדות הקיבוץ מבראשיתו 1922 ועוד לפני – בטרם עלו חלוצי בית אלפא לארץ ישראל.

מחנות העבודה ברחבי הארץ, העליה להתיישבות, הקמת הקיבוץ, הקמת משפחת, ימי המנדט הבריטי, המאורעות עם השכנים הערבים

הפילוג והמשך בניית הקיבוץ.

The NextGEN gallery with ID/slug: %EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD %EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD %EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD %EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD does not exist or is empty.