בן ציון ישראלי


בן ציון ישראלי 1887 – 1954

מחלוצי ההתיישבות העברית בארץ ישראל. נמנה עם ראשוני חצר כנרת. מראשוני קבוצת כנרת, התגייס למפעלי ההתיישבות החל מראשית שנות העשרים. הביא לארץ עצי תמרים מארצות ערב השכנות כדי לפתח את גידול התמר. התגייס במלחמת העולם השנייה לבריגדה. במשך כל שנות חייו אסף וליקט תצלומים המתעדים את ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ומפעלי חייו.