דב ירמיה


דב ירמיה

דב נולד בבית גן (ליד יבנאל) בשנת 1914 להוריו דוד ובלה ירמנוביץ. בתור ילד הגיע לנהלל מאז בחרותו שם היה מעורב בעשייה הביטחונית והציבורית. הוא עשה מה שחשב כנכון לעשות. מעולם לא דחף את עצמו לתפקידים, ההפך הוא הנכון בגלל שעמד על דעותיו שלא היו תמיד לפי הסובבים אותו הזיזו אותו מתפקידו ואח"כ קראו לו שוב.

אפשר לומר שדב ניסה בכל שנות פעילותו להגשים את מה שקיבל בתנועת הנוער "השומר הצעיר" יחס של שיוויון וכבוד לעם הערבי השוכן בציון. בצד פעילותו לביטחון ישראל יש לו חברים רבים בין ערביי הארץ. הוא מדבר את שפתם נלחם כנגד הפלייתם ובכישוריו המוזיקליים היה מדריך את הנוער בכפרי הערבים.