הגימנסיה העברית הרצליה


הגימנסיה העברית הרצליה

הגמנסיה הרצליה מבתי הספר הוותיקים בארץ ישראל.

הלימודים החלו במבנה הראשון ביפו בכ"ג תשרי התרס"ו , 1905 למניין הנוצרים.

חלק מהתלמידים נשלחו בידי משפחותיהם מחו"ל כדי ללמוד במוסד עברי.

בשנת 1909 הונחה אבן הפינה לבניין הגימנסיה החדש בקצה רחוב הרצל – אחד העם.

במלחמת העולם הראשונה בשנת 1917 גירשו התורכים את כל תושבי תל אביב ואתם גם את תלמידי ומורי הגימנסיה. הם שהו זמן מה בתנאי מחסור קיצונים בכפר הנוער שפיה עד כיבוש הארץ ביד הבריטים.

חלק מתלמידי המחזור התלמידים הראשון של הגימנסיה התגייסו לשרת בצבא תורכיה.

אוסף התצלומים מארכיון הגימנסיה מביא תצלומים של הלימודים בגימנסיה, טיולים רבים שעשו החניכים ברחבי ארץ ישראל ושכנותיה, מורי הגימנסיה וצוות ההנהלה. אישי ציבור שביקרו בגימנסיה ופעילות חברתית של תלמידי הגימנסיה

בגימנסיה למדו תלמידים מגיל בית ספר ועד בגרות. עם קום המדינה בשנות החמישים הופרדו גילאי בית הספר מהגימנסיה. באותן שנים החל בתכנון מבנה חדש לגימנסיה ברחוב ז'בוטינסקי. עם המעבר למבנה החדש הרסו את המבנה הייחודי שהיה ברחוב הרצל.

אוסף התצלומים מהוה מקור להכרת ההיסטוריה של הגימנסיה תלמידיה מחנכיה ואיש ציבור שהיו קשורים לפעילות הגימנסיה.

You are here: הגימנסיה העברית הרצליה