הקואופרציה מרחביה 1911 – 1918 אלבום


הישוב הראשון בעמק יזרעאל לאחר "אלפיים שנות גלות" הייתה הקואופרציה מרחביה. רכישת אדמות העמק נעשתה בסוף שנת 1910 עת השלים יהושע חנקין את הרכישה. בהתאם להחלטות הקונגרס הציוני התשיעי. קבוצת אנשי השומר באה בשנה זו לממש את הרכישה. ליד הקואופרציה רכשו אדמות גם אנשים פרטיים אשר ברכישתם עזרו ליהושע חנקין להשלים את רכישת גוש הקרקעות בעמק. את רעיון ההתיישבות הקואופרטיבית הגה הסוציולוג פרנץ אופנהיימר.
בראשית שנת 1911 הגיעה הקבוצה הראשונה של אנשי הקואופרציה למרחביה. הם התיישבו בתחילה בחושות בוץ שהיו על תל אל פולה בעת שהחלו לבנות את חצר הקואופרציה. 
קבוצת חברי הקואופרציה עברו תלאות אין-קץ: פגעי טבע, חולי, דלות ומלחמה אשר בסיומה לא נותר בהם הכח להמשיך והקבוצה התפרקה. בחצר מרחביה עברו קבוצות חלוצים עד לשנת 1929 עת התיישבו במקום חלוצים חברי תנועת השומר הצעיר שייסדו את קיבוץ מרחביה עד היום. ליד חצר מרחביה על האדמות שרכשו אנשים פרטיים הוקם מושב מרחביה.
האלבום שלפניכם מביא אוסף תצלומים המספר את תולדות הקואופרציה מרחביה והמושבה לידה.
ניתן לרכוש אלבום מודפס.