הקואופרציה מרחביה


הקואופרציה מרחביה

היישוב העברי הראשון בעמק יזרעאל נוסד בשנת 1910 על פי החלטת הקונגרס הציוני משנת 1909. הייתה זו צורת התישבות יחודית שהתבססה על מודל חיים שיתופים אשר פותחה בידי הפרופסור היהודי פרנץ אופנהיימר. הקואופרציה מרחביה התקיימה 8 שנים והתפרקה ממספר סיבות: קשיים חברתיים, התנכלות השלטון העומאני והשכנים הערביים למתיישבים, פגעי טבע ולבסוף תלאות מלחמת העולם הראשונה. חברי הקואופרציה התפזרו במקומות התיישבות ברחבי הארץ. חצר מרחביה לא נותרה שוממה, עברו בה הכשרה קבוצות חלוצים  ולבסוף בשנת 1929 התיישבו במקום קבוצת חלוצים שבאו מגליציה, חברי השומר הצעיר שקיבלו את השם מרחביה ובניהם לדורותיהם חיים במקום עד היום הזה. באוסף לקט תצלומים המספר את חיי החלוצים בקואופרציה מרחביה. חלק לא קטן מאוצר התצלומים נעשה בידי אנשי הטייסת הבאוורית 304 שחנתה בשנות מלחמת העולם הראשונה ליד חצר הקואופרציה. אנשי הטייסת מצאו שפה משותפת (תרתי משמע) עם חברי הקואופרציה, עזרו להם כנגד השלטון והשכנים העויינים וגם הורידו את מצלמות המטוסים ועשו צילומי קרקע הנראים באוסף זה.