ולטר פרויס


ולטר פרויס – טיול סטודנטים יהודים מגרמניה לארץ ישראל 1914 . 

אלבום צילומים רבים שעשה ולטר פרויס: עת ערך מסע טיול עם חבריו הסטודנטים מגרמניה בארץ ישראל, שנה לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה.