חוות מגדל


אדמות מגדל כ- 6500 דונם נרכשו בשנת 1906 בידי קבוצה של גרמנים קתולים מידי השייך הבדאוי באדום. קבוצה זו ביקשו להקים מנזר מעל קבר מרים מגדלנה ולידו שטחי חקלאות לקיומם. הם בנו שני בתי אבן בזלת על הגבעה מעל הכפר הערבי אבל בשנה הראשונה לשהייתם במקום נפגעו ממחלת הקדחת וביקשו לעזוב את המקום. מהנדס הקק"ל יוב טריידל אשר היו לו קשרים עם אנשי קבוצה זו. הציע למפעיליו ארתור רופין ואוטו וורבורג לרכוש מידי הגרמנים את השטח לצורך הקמת חווה חקלאית שתתן עבודה וקיום לחלוצים אשר הגיעו לארץ. רופין וורבורג הצליחו לשכנע קבוצה של יהודים אמידים מרוסיה להשקיע ולרכוש את השטחים של מגדל. על קבוצת הרוסים נמנו: יחיאל צ'לנוב, ניידיץ', וישניאק, גוץ, קרמניצקי, מינסטר, ביילין, צייטלין, דיאמנט, זקס וגורלנד. ביחד עםפרופ' וורבורג הקימו חברה שנקראה " חברת טבריה – אדמות ונטיעות".

באוגוסט 1909 נקנתה הקרקע מידי הגרמנים. במטרה להקים חווה חקלאית במקום. משה גליקין נתמנה להיות מנהל החווה והאגרונומים איזנברג וברמן נתנו יעוץ מקצועי.