חפציבה


קיבוץ חפציבה

קיבוץ חפציבה הוקם בשנת 1922 . מאגר תצלומים ומסמכים זה מכיל חומר חזותי לתולדות הקיבוץ
החל מתולדות חייהם של המייסדים עוד בצ'כיה ומרכז אירופה הקמת הקיבוץ והתפתחותו עד ימינו אנו.