אלבום עם מבחר מצילומי של ישראל גולן (פייקלה) אשר צילם את חברי וילדי קבוצת כנרת בשנות הארבעים-חמישים של המאה הקודמת.
האלבום הודפס וניתן לרכוש אותו.
בתצוגה כאן לא נמצאים כל דפי האלבום.