מחנות המעצר בקפריסין


מחנות המעצר בקפריסין – אלבום תצלומים מעזבון צבי בולר

למחנות המעצר בקפריסין נשלחו מעפילים יהודים פליטי מלחמת העולם השנייה מאירופה אשר ניסו להגיע לארץ ישראל בכל דרך והשלטון הבריטי בארץ ישראל מנע זאת מהם והעבירם לאותם מחנות. מהארץ יצאו בחשאי שליחי ההגנה לעזור וגם להכין את אותם מעפילים לעתיד בארצנו ישראל לכשתקום. אחד משליחים אלו היה צבי בולר פלמ"חניק שנשלח לשם. כאשר קמה מדנת ישראל נתנו המעפילים כאות הוקרה לאותם שליחים אלבום צילומים המספר את קורותיהם בימי השבי במחנה. אוסף זה מביא תצלומים מתוך האלבום והוא מהוה תעודה היסטורית בחיי עם ישראל.