משפחת פרל מצפת


המשפחה הלוחמת

שמואל ודניאל פרל היו אחים תאומים, בני משפחה ותיקה בצפת. בשנות השלושים הם היו מבני הנוער של צפת אשר הקימו בעיר את תנועת הנוער "בית"ר" . מאורעות 1929 בצפת היו עוד טריים. הכוח שליכד את בני הנוער הייתה אהבת א"י ומה שקרה ב 1929 בעיר, אסור שיחזור.

האחים פרל אהבו לצלם והיום, שהם כבר לא אתנו,  נותרו תצלומים רבים המספרים את קורות התקופה ומנציחים את נופי הארץ באותה עת.

התצלומים נמסרו לי ע"י ילדיהם: עצמונה וקסמן שבתאי בתו של דניאל ונפתלי פרל בנו של שמואל.