עדה תמיר


עדה תמיר בת חוה (הוז) ויוסף בורודובסקי

אוסף זה נמסר לי לתיעוד בידי יולי תמיר בתה של עדה והוא מכיל תצלומים ותעודות הקשורות למשפחות: הוז, שרת, גולומב, תמיר, יפה, ציזלינג. תלמידי בית החינוך של זרם העובדים. מקומות ומאורעות מרכזיים לתולדות מדינת ישראל.