עין השופט


עין השופט

חומר חזותי לתולדות קיבוץ עין השופט בימים רחוקים באירופה וביבשת אמריקה, הקמת הקיבוץ והחיים בו עד היום.
מרבית התצלומים נמצאים בארכיון הקיבוץ. תודה לחברה עופרה בריל על העזרה בהשלמת הידע על התצלומים.
באוסף תצלומים רבים שנעשו בידי חברי הקיבוץ: דב ורדי, שפירא, וכסלר, יאיר שזר ורבים נוספים שאיננו יודעים לסמן במדויק איזה תצלומים עשו.