ציפורה שחר


ציפורה שחר

באוסף של ציפורה שחר שני מאגרי תמונות:

  1. תצלומים מתקופת השירות בצבא הבריטי ATS , של ציפורה שחר, בתקופת מלחמת העולם השנייה.
  2. תצלומים לתיעוד משפחות:
    קמינצקי, אורלוב, וישנבסקי-שחר, מרקובסקי.
    תל עדשים, בטחון בעמק יזרעאל, ההגנה,