קטה דנילביץ


קטה דנילביץ

אשה ממשפחה יהודית וציונית בגרמניה שלהי המאה ה-19 . מגיעה בשנת 1922 לארץ ישראל עם החלטה להתיישב ולהתקיים בארץ ישראל הדלה.

היא מקימה פנסיון בצפת. אישים רבים וחשובים מאותה תקופה מתארחים בפנסיון זה.
כאשר פרצו מאורעות תרפ"ט 1929 בצפת – פורעים ערבים שרפו את הפנסיון.
קטה לא מרימה ידיים – עוברת לתל אביב ושם מקימה על חוף תל אביב את אחד המלונות הראשונים בעיר העברית הראשונה.

נזכרים באוסף:
גרמניה, ספורט, לוטה כהן אדריכלית, ביאליק, מנה כץ, יצחק שדה, פרעות בצפת, חוף תל אביב, מלון בלה-ויסטה, בית סבוראי, טוסקניני, המכביה השנייה, רוזנבליט, רוזן, שטרנברג, פולברמכר, דנציגר, יוסף נחמני, נחום סלושץ, ליפה סוקניק, ברוולד, ארלוזורוב, רוזוליו, חיים בוגרשוב, רבניצקי, ברקוביץ, ישראל דה האן, יעקב דב גורדון, מרדכי ברכיהו בורוכוב, מאגנס, אלדמע, קלווריסקי, אביגדור צ'ריקובר, נתן ביסטריצקי, משה גליקסון, מאיר מרט.