קיבוץ מזרע ימים ראשונים


ראשיתו של קיבוץ מזרע – מצילומיו של דוד ביגלאייזן

קיבוץ מזרע נוסד בשנת 1923 מחבורת עולים חדשים, ציונים, מאירופה שעלו לארץ ישראל בשנת 1920 והתאגדו לקבוצה בשם צריפין משום שצעדיהם הראשונים היו ליד סרפנד (מחנה צריפין). משם הם באו לעמק יזרעאל והקימו את קיבוצם. בשנת 1929 ביקשו חלוצים נוספים שישבו במחנה ליד נס ציונה להצטרף לקיבוץ מזרע. הייתה זו קבוצה שבאה מגליציה ממקום בשם "נדבורנה" שם הקימו את תנועת השומר הצעיר ונקראו קבוצת נדבורנה. ביניהם היה החבר דוד ביגלאייזן שאחז במצלמה. ימיהם הראשונים של קבוצה זו מגליציה ועד ההצטרפות לקבוצת צריפין בקיבוץ מזרע מתועדים באוסף זה.