קיבוץ מרחביה


קיבוץ מרחביה שנים ראשונות

אסופת תצלומים לתולדות קיבוץ מרחביה שהוקם בחצר הקואופרציה מרחביה במוצאי יום הכיפורים התרפ"ט, 1929