ראשית התעופה האזרחית בארץ ישראל שנות ה-30


אוסף היינץ סימון

בשנת 1935 החלו הבריטים בהקמת שדה תעופה אזרחי ליד העיר לוד שישמש מטוסים בטיסות בין לאומיות המגיעות או חונות בדרכן ליעדים שונים בעולם. את הבנייה מסרו לחברה קבלנית עברית בניהול טוביה דוניה וברוך קטינקה. בתקופת הבנייה פרץ המרד הערבי בא"י. הערבים עשו נסיונות לפגוע בבניית שדה התעופה. בראש מחלקת התעופה האזרחית בממשלת המנדט עמד מייג'ור גמבלי. לידו עבד יהודי שעלה לארץ מגרמניה היינץ סימון. הייתה לו מצלמה והוא הנציח במצלמה מטוסים שעברו בשדה התעופה, נוסעים, אורחים חשובים ומכובדים, אירועים שונים ומטוסים שנחתו בצורה לא מוצלחת. בשנות השלושים הוקמה חברת תעופה קטנה להסעת נוסעים בעיקר בארץ אבל גם לארצות שכנות – חברת אווירון. התקיימו גם קורסים אזרחים לטייס בהם טייסים יהודים. ה. סימון המשיך בעבודתו עם קום מדינת ישראל במנהל התעופה הישראלי ולכן יש בין צילומיו גם הקמת שדות תעופה נוספים בארץ: אילת מנחת מצדה, חברי ממשלת ישראל ואורחים חשובים שבאו לארץ. ה. סימון הותיר תשלילים רבים מאוד ללא תיעוד. היה נחוץ להשקיע עבודה רבה בהשלמת המידע על הנראה בתצלומים. יחד עם זאת עדיין חסר מידע על תצלומים רבים. יבוא על התודה פרופסור נפתלי קדמון שמחזיק ידע עצום בזיהוי מטוסים החל משנות השלושים של המאה הקודמת והוא עזר בתיעוד האוסף. אשמח לקבלת מידע משלים מציבור העוסקים בנושאי תעופה.