רפי לוי


רפי לוי, צלם

מבחר מתצלומיו של רפי לוי שהיה חבר קיבוץ שער הגולן. משך שנים רבות היה מצלם בארץ ובחו"ל. למד והדריך חובבי צילום. מרבית מצילומיו הנם בתחום הספורט.
באוסף מבחר קטן מצילומיו. יתווספו עוד במשך הזמן.