שוטר בריטי אלמוני


שוטר בריטי אלמוני בארץ ישראל  1934 – 1939

בשנת 1992 שהה באולפן לעברית בקיבוץ מזרע איש מניו זילנד. בערב האחרון לשהותו סיפר למשפחת נחמנוביץ שהיו מארחיו בקיבוץ כי לפני בואו למזרע עת שהה בירושלים בדירה מושכרת, מסרה לו בעלת הבית אלבום שנשאר אצלה מלפני שנים רבות ע"י שוטר בריטי ששכר אצלה חדר והיא לא יודעת מה לעשות באלבום. אליהו נחמנוביץ מסר את האלבום לארכיון מועצה איזורית יזרעאל. באלבום תצלומים שעשה אותו שוטר ברחבי ארץ ישראל. היו אלו שנות המרד הערבי (המאורעות) בא"י לפני מלחמת העולם השנייה. באלבום יש תאור של הקמת קיבוץ אלונים אליו נשלחה יחידתו של השוטר לאבטחת הקמת הישוב. פעולות חבלה ברכבת ופיצוץ מטעני תופת בחיפה ובמקומות שונים אחרים.
השוטר הוסיף ליד התצלומים הערות, פעמים עם הומר ציני דבר שמוסיף עניין לאלבום. איננו יודעים מה עלה בגורלו של השוטר לאחר שעזב את ארץ ישראל וגויס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. התצלומים באוסף זה הנם מאותו אלבום. ליד התצלומים הוספתי את הערותיו של השוטר אותן כתב בכתב יד ליד התצלומים, לא תמיד עם פשר המובן לקורא של היום.
לכתבה שפירסמתי בעבר נתקבלה תגובה מאנגליה:

To: Yaely
Sent: Friday, August 19, 2005 10:00 PM
Subject: Re: British policeman in Palestine 1936-1939

Dear Yaely,
I did wonder about the living room marked Forsters, and wondewred if it could have been a misspelling for Foster (my maiden name.)  According to a letter in my possession asking my father to sign an inventory, in 1937 we were living in Jerusalem in the ex-residence of a Mr Swain .  In the memory of my four year old self this house was close to both  the British Community School and the large house of the Clarks (Mr Clark was I believe a bank manager for Barclay's Bank)  While we lived there we used to have our coal delivered by camel.  That fire place looks as if it would burn coal. I remember very little about that house except it was built of stone  and could well have had a window like the one shown.  I don't recognise the man lolling in the armchair though.  It certainly isn't my father,

Regards,

Margaret