שלמה בן שלום


שלמה בן שלום

ילדותו של שלמה הייתה בשכונת בורוכוב בשנות השלושים.
המשפחה עברה לירושלים שם למד שלמה בבית החינוך ע"ש חיים ארלוזורוב.
בתור נער החל לעבוד בבניין כדי לעזור בפרנסת המשפחה. הוא הצטרף לתנועת השומר הצעיר ובשנת 1947 יצא עם משלחת של כמה תנועות נוער לפסטיבל בבולגריה.
בשלהי השלטון הבריטי בא"י נשלח ע"י ההגנה לבנות עמדת תצפית מעל טחנת הקמח בשכונת ימין משה. משנתגלה הדבר לבריטים הם פוצצו את העמדה.
עם פרוץ קרבות מלחמת העצמאות היה זה שלמה עם עוד שני חברים שמצאו את הנתיב לדרך בורמה מירושלים הנצורה ועד חולדה.
לאחר המלחמה היה שלמה ממייסדי קיבוץ סער.
נזכרים באוסף:
משלחת הנוער הדמוקרטי לפראג, הונגריה, בולגריה, טיטו, אמניהו לבבי, מיכה לין, בומה יסעור, אהוב נוהראי, משה מורבי, פרלה נשר, מחנה העבודה חאין בועז, חיים בורר, דינה הגני מגן שמואל, חיים סולבייציק, אשכנזי, טובה אדיב, נתן שחם, יונתן כרמון, זאב חבצלת, אורי גבעון, אמיליו זטופק, אריה טפר, יאיר מונדליק, גלילה, אהרון מגד, יצחק נשר, גדעון ועדי.