ארכיון יומי : 13 ביולי 2016


ATS-ציפורה-שחר
ציפורה שחר באוסף של ציפורה שחר שני מאגרי תמונות: תצלומים מתקופת השירות בצבא הבריטי ATS , של ציפורה שחר, בתקופת מלחמת העולם השנייה. תצלומים לתיעוד משפחות: קמינצקי, אורלוב, וישנבסקי-שחר, מרקובסקי. תל עדשים, בטחון בעמק יזרעאל, ההגנה,

ציפורה שחר