ארכיון יומי : 14 ביולי 2016


אברמלה-ישראלי
אברמל'ה ישראלי, שליחות עלומה אברהם ישראלי, מגיע בשנת 1944 עם חבריו לתנועת גורדוניה-קן חיפה לקיבוץ חמדיה אשר זה עתה הוקם. סביב לקיבוץ ובעיר בית שאן הסמוכה תושבים ערבים אשר לא נמנו עם תנועת "חובבי ציון". בעיות בטחון, מים לישוב, רכישת אדמות חקלאיות, בכל אלו עוסק אברמל'ה וכך נעשה מוכתר הישוב. […]

אברמלה ישראלי


אברשה-ברמן
אברשה ברמן אברשה היה ציוני וניחן במנהיגות. השתייך לתנועת השומר הצעיר ברוסיה שלאחר מלחמת העולם הראשונה. היה מראשוני קבוצת חלוצים יהודים שנקראה נצ"ח (נוער ציוני חלוצי). כאשר עלו לארץ ישראל בשנת 1924 נקראו השומר הצעיר מס.ס.ס.ר והוו את הגרעין המייסד של קיבוץ אפיקים. הקבוצה התבססה בשנת 1925 בעמק יזרעאל שם […]

אברשה ברמן


ארגון-הנוקד
ארגון הנוקד כבר בשנות השלושים של המאה הקודמת החלו חקלאי ההתיישבות ברחבי הארץ להקים ארגונים ארציים של ענפי הייצור החקלאי. אחד מארגונים אלו היה ארגון "הנוקד" שהווה מסגרת מקצועית לעובדי הצאן בארץ. אחד מפעיליו הראשונים של הארגון היה המשורר מתתיהו שלם חבר קיבוץ רמת יוחנן שהיה גם רועה צאן. גם […]

ארגון הנוקדארגון-הבריאות-הדסה
ארגון הבריאות הדסה אוסף ארגון הדסה. אוסף תצלומים זה מאגד בתוכו תצלומים הקשורים לארגון הבריאות הדסה, מאז הקמתו בראשית המאה העשרים. התצלומים לא היו מרוכזים במקום אחד אלא פזורים במקומות שונים בירושלים השייכים להדסה. פרופ' יואל דונחין, מרופאי הדסה, ראה כיצד הולכים ומתכלים תצלומים היסטוריים אלו – ביקש לתעד אותם […]

ארגון הבריאות הדסה


יצחק-אלטוביה
יצחק אלטוביה יצחק אלטוביה היה מראשי חברת "סולל-בונה" עוד לפני קום המדינה. חב' סולל בונה עיקר עיסוקה היה בבניין הארץ אך מכיוון שהייתה ארגון עברי בעל משאבים כלכלים גדולים וקשרים עם השלטון הבריטי היא הייתה מעורבת בענייני ההתיישבות והביטחון לפני ואחרי קום המדינה. באוסף תיאור הקמת נמל חיפה בראשית שנות […]

יצחק אלטוביה