ארכיון יומי : 13 בנובמבר 2016


בית אלפא תצלומי בראשית לקט תצלומים ממקורות שונים לתולדות הקיבוץ מבראשיתו 1922 ועוד לפני – בטרם עלו חלוצי בית אלפא לארץ ישראל. מחנות העבודה ברחבי הארץ, העליה להתיישבות, הקמת הקיבוץ, הקמת משפחת, ימי המנדט הבריטי, המאורעות עם השכנים הערבים הפילוג והמשך בניית הקיבוץ.

בית אלפא


אליעזר (לאונרד) סקלרץ:  ברלין 1905 בית אלפא 1994 מספר אליעזר: "בהיותי בן 6 התחלתי ללמוד צרפתית, יוונית ולטינית. במשך השנים רכשתי ספרים רבים מהקלאסיקה הגרמנית – ספרי שילר, היינה, גטה, ועוד" בגיל 17 הגיע לבית-אלפא. היה בין מקימי ענף הצאן והרועה הראשון. תשעה חודשים חי בין הבדואים, למען ללמוד את […]

אליעזר סקלרץ