ארכיון יומי : 26 בנובמבר 2016


קיבוץ מזרע – תצלומי קורט פרנקה 1960-80 את קורט פרנקה הכרתי לפני שנים רבות עת הייתי בצוות עובדי מוסד עמקים. פגשתיו כאשר היה מעובדי המסגרייה של מזרע. בגדים וידיים מוכתמים בשמן – היה מתקן ומחדש ברגים ישנים ומחזירם לשימוש. אז לא ידעתי שקורט הוא גם צלם, זה נודע לי יותר […]

קיבוץ מזרע – תצלומי קורט פרנקה