סרטים


קטה דן Keta-Dan from Nadav-Mann on Vimeo. קטה דנילביץ, יהודיה ציונית עלתה לארץ ישראל 1922 והקימה בית מלון בצפת. שמו יצא ברחבי ארץ ישראל ואנשי הישוב: ציונים, חלוצים, אמנים, סופרים, אנשי מסחר, עמך, תושבים ערבים וגם מתנגדי הציונות כולם שבחו את טיב המקום. בשנת 1929 פרצו מאורעות דמים בצפת. יהודים […]

קטה דן


כפר-דרום, כפר-דרום, זכרון לגבורת מתיישבים עבריים בארץ ישראל 1946-1947 from Nadav-Mann on Vimeo. אוסף תצלומים המספר את שהתרחש בכפר דרום ערב הקמת מדינת ישראל נאסף ונשמר בידי רפי רותם ז"ל, ממקימי ולוחמי כפר דרום. תעודה היסטורית לתולדות עמנו.

כפר דרום