ביתמונה

ביתמונה הנו גוף התנדבותי הפועל לצורך שימור ותיעוד מקורות חזותיים הקשורים לתולדות עם ישראל לדורותיו ובכל מקום.
המקורות המתועדים: צילומים, מפות, מסמכים, אומנות.
ביתמונה פועל בשיתוף ותמיכה של "הספריה הלאומית" בירושלים.
התיעוד נעשה בדרך של סריקה ממוחשבת למקורות המתועדים עם שמירה על זכויות היוצרים של המקורות ובהסכמתם.
הוא אינו כרוך בעלויות כספיות ונעשה ללא כוונה מסחרית.
אם ברשותך מצויים חומרים דומים שיש בהם חשיבות היסטורית ציבורית-
הנך מוזמן לפנות אל "ביתמונה" ונסייע בידך לבצע את התיעוד.  bitmuna@gmail.com

 

באתר זה נביא בפני הציבור חומרים שתועדו בביתמונה עם אפשרות לערוך חיפוש פשוט לפי הכיתוביות לתמונות או לצפות באוספים השונים שעברו תיעוד.
כוונתנו לתת לציבור המתעניין, חוקרים, תלמידים, כותבי מאמרים ויוצרי מצגות העוסקים בשימור הזיכרון המשותף של עם ישראל – ממד חזותי מהעבר שלנו.

על החומרים המופיעים באתר חלים כללי זכויות יוצרים לא ניתן לעשות בהם שימוש מחוץ לאתר ללא קבלת היתר מפורש