אבידב יאני


יאני אבידב  (1901 – 1970)

מעטים האישים שכה הקדישו את חייהם לתקומת ישראל בארצנו כפי שהיה יאני אבידב. ראשית דרכו של יאני בארץ הייתה בגדוד העבודה. בשנת 1928 עבר להיות חקלאי במושב נהלל. במשקו הוקם סליק נשק גדול של ההגנה. אשתו נסיה וילדיו גויסו אף הם למשימות הלאומיות של שנות הארבעים-חמישים. המשפחה גם 'שילמה' מחיר יקר מכל בהתגייסות זאת. בראשית שנות הארבעים התנדב יאני לפעול במסגרת המוסד לעליה ב' להצלת יהודים והבאתם לארץ. 1944 פעל בסוריה להבאת ילדים יהודים לארץ בדרך של הברחת הגבול המנדטורי. עם קום המדינה המשיך יאני במשימת הבאת יהודי צפון אפריקה לארץ. במקביל לפעילותו של יאני בהצלת יהודים והבאתם לארץ ישראל פעל יאני גם בהשבחת גידול עץ התמר בארץ. בעזרתו של בן ציון ישראלי מקבוצת כנרת הצליחו להביא זני תמר משובחים מאירן ועיראק. בני משפחתו של יאני במושב נהלל משמרים את מורשתו.