אברהם מחול


אברהם מחול קורס טייס ראשון של ההגנה 1938

מטוס קל שרכש פנחס רוטנברג כדי להגיע למפעל החשמל בנהריים הייתה ההתחלה.

חברים בקיבוצי עמק הירדן פנו בשנת 1935 לשלטונות המנדט בבקשה לקבל רשיון להקמת חברה שתעסוק בהדרכת דאייה וטייסים למטוסים אזרחיים. לאחר שהרשיון ניתן הוקמה חברת אווירון.

קורס ראשון של חברי ההגנה נערך בשנת 1938 ליד קיבוץ אפיקים במסווה של לימוד דאייה אזרחית.
אברהם מחול היה אחד ממשתתפי הקורס.

באוסף צילומים שנעשו בזמן הקורס. צילומים משפחתיים של אברהם מחול וכמה דפים מיומן הטייס של אברהם (ה- Log Book )