אברהם נרפן


אברהם נרפן, היום בשנת 2024 הנו בן 97.
את מרבית מעשיו עשה אברהם בשירות הצבאי מעטים אנשי הצבא הדומים לו.
אברהם נולד 1927 בגרמניה ועלה עם הוריו 1936 לתל אביב.
מרבית שנות נעוריו היה בתנועת הצופים בתל אביב ומשם הגיע לפלמ"ח, הגדוד השלישי ומלחמת העצמאות.
הוא המשיך בשירות הצבאי לשריון, עבר קורסי פיקוד ברמות שונות, שימש כמדריך בקורסים שונים.
אברהם לחם בכל מלחמות ישראל כולל מלחמות לבנון. תמיד נקרא לדגל ולא דחף עצמו להיות מפקד. בכל תפקיד שעשה הקפיד על המוכנות והידע המקצועי.
אברהם כל-כך צנוע שאפילו ערך בוויקפדיה לו קים עליו ורק לאחרונה ראיינו אותו לערוץ תולדות ישראל.
חשבתי להביא כאן בעזרת אלבום צילומיו מעט מעשייתו של אברהם ולספר את סיפורו האישי שלא רבים דומים לו.