אברשה ברמן


אברשה ברמן

אברשה היה ציוני וניחן במנהיגות. השתייך לתנועת השומר הצעיר ברוסיה שלאחר מלחמת העולם הראשונה.

היה מראשוני קבוצת חלוצים יהודים שנקראה נצ"ח (נוער ציוני חלוצי).

כאשר עלו לארץ ישראל בשנת 1924 נקראו השומר הצעיר מס.ס.ס.ר והוו את הגרעין המייסד של קיבוץ אפיקים.

הקבוצה התבססה בשנת 1925 בעמק יזרעאל שם עבדו בהקמת העיר עפולה שנבנתה באותן שנים.

אח"כ עברה הקבוצה לחצר כנרת ובשנת 1932 ייסדו את קיבוץ אפיקים בעמק הירדן.

לאברשה היו גם כישורים טכניים.
עוד בטרם עלה לארץ בשנת 1917 היה סטודנט בתחום רדיו-טלגרף.
בשנת 1918 בנה את מכשיר הרדיו הראשון שלו – רדיו גביש.

במלחמת העולם הראשונה עת מנהיגי הבולשביקים היו נודדים ברכבות שימש אברשה כקשר מורס-טלגרף בקרון רכבת המפקדה של לייב טרוצקי.

כאשר היה עם חבריו במחנה עפולה בארץ הזמין אברשה מחו"ל חלקי רדיו ובנה לראשונה בארץ רדיו-גביש שאפשר לחבריו להאזין לנעשה בעולם הגדול. שמו של אברשה הגיע לראשי היישוב שביקשו את כישוריו לפיתוח המדיה האלחוטית בארץ ישראל.

אברשה קיבל את הסכמת חבריו לתנועה לצאת להשתלמות בצרפת בתחום הרדיו. בתקופת השתלמותו בצרפת פרצה מלחמת העולם השנייה ואברשה עבר תלאות רבות.

על ראשית דרכו החלוצית ואת קורותיו לאחר המלחמה העולמית השנייה מספר אוסף תצלומים זה שנמסר לי בידי בנו.