אברשה חסין


אברשה חסין

מאנשי גדוד העבודה, חבר תל יוסף בראשית דרכו ואח"כ איש "סולל-בונה".
אשתו יווה גם היא מאנשי הגדוד אחות במקצוע עוד מרוסיה. ממקימות בית החולים הראשון בעמק ליד קיבוץ עין חרוד.
באלבום פרקים מחייו ועשייתו של אברשה חסין.
נזכרים:
הקמת נמל חיפה, פלוגת סולל בונה בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, מפעל המלח בעתלית, מפעל החשמל בנהריים, בריגדה, שבויים גרמנים, רכבת הכרמלית בחיפה, אבא חושי, חנה פופקו, רותה, פועה