אדי הירשביין


מצילומיו של אדי הירשביין

אדי (אדגר) הירשביין 1919 – 2006. בן העם היהודי שהיה לפרטיזן ביוגוסלביה במלחמת העולם השנייה. באחד הקרבות הוא נפצע ונשלח להירפא באיטליה. כאשר החלים עלה לארץ ישראל. חבריו מיוגוסלביה היו ממייסדי קיבוץ שער העמקים. לשם הגיע בתחילה אולם כישוריו של אדי משכו אותו לעסוק בצילום. הוא עבר לירושלים והחל לצלם צילום דוקומנטרי עבור העיתונות בארץ ישראל שלפני קום המדינה וכך תיעד גם את ירושלים במצור וקרבות מלחמת העצמאות. כאשר קמה המדינה המשיך אדי בצילום והיה לאחד מהצלמים הדוקומנטריים הטובים שהיו למדינת ישראל. בהמשך חייו עבר אדי להסרטה. תמי בתו של אדי מסרה לי לתיעוד את עיזבון התצלומים של אביה. האוסף מכיל כ- 14 אלף תצלומים שנעשו על תשליל רחב 6 על 6 ס"מ. זהו אוצר בלום של צילום החיים בראשית מדינת ישראל. חבל שליד התצלומים נכתב כה מעט, (אדי כתב על כל סליל כמה מילים לפעמים כלום) אבל מכיוון שרבים מאתנו עוד זוכרים אולי אף היו מעורבים באירועים המצולמים – אני פונה אליכם אם יש בידכם דברים להוסיף על הנראה בתצלומים שילחו זאת לביתמונה ונעדכן למען הזיכרון ההיסטורי של עם ישראל.