איזי אורלוף


איזי אורלוף – צלם

הצלם איזי (אברהם) אורלוף , אחד מתשעה אחים ואחיות לבית אורלוף (פעמים כותבים אורלוב) בינם מורה הספורט בגימנסיה הרצלייה צבי נשרי, הפסלת חנה אורלוף, מרים אמו של רפול ונוספים, הם מגיעים לא"י בשנות העשרה של המאה הקודמת. איזי נדד בעקבות הפרנסה והגיע עד לעיר פרת' באוסטרליה ושם החל לעסוק בצילום. הוא ממשיך לשמור על הקשר עם בני המשפחה הנמצאים בארץ. בשנות מלה"ע הראשונה חוזר איזי לארץ ביחד עם גיסות הצבא הבריטי, בתור איש מודיעין. לאחר המלחמה המשיך איזי לבקר את בני משפחתו בארץ מדי פעם היה נלווה לטיולי תלמידי הגימנסיה הרצליה עליהם היה אחראי אחיו צבי נשרי וכך נשמרו נופי הארץ בצילומיו. קרובת משפחתו באוסטרליה ד"ר רנה שילקין אף היא צלמת שלחה אלי מבחר מצילומיו והנה הם לפניכם.