אלבום משפחתי: שטרנברג – פולברמכר – רוזנבליט


אלבום משפחתי: שטרנברג – פולברמכר – רוזנבליט

במסגרת עבודת התיעוד שאני עושה ברחבי הארץ הגיע לידי אוסף תמונות משפחתי. בדרך כלל איני מתעד אוספים מסוג זה משום שחשיבותם יותר משפחתית ופחות ציבורית. ובכל זאת אוסף זה צד את עיני משני טעמים: יש בו רציפות היסטורית המתחילה במאה ה-18 ועד ימינו אנו. איכות הצילומים כיאה לצילומים שנעשו בידי יהדות גרמניה. תמונות האלבום מתעדות כמה משפחות שהיה קשר משפחתי ביניהן: משפחות שטרנברג-פולברמכר-רוזנבליט. מתמונות האלבום ניתן גם ללמוד על אורחות החיים של יהודי גרמניה לפני ובין מלחמות העולם. פרטי לבוש ואופנה. חלק מהדמויות הנראות בתמונות הם שמות מפורסמים מהעשייה הציונית. את מרבית התצלומים קיבלתי מחוה (שטרנברג) פרוכטמן ובתיעוד עזרו לי גם נורית ומיכאל שטרנברג. יבוא כולם על התודה. במצגת זו הבאתי את האוסף בחלקו אבל האוסף במלאו יהיה בספריה הלאומית בירושלים וכל אחד יוכל לצפות בו גם שם