באום-הירש-גומפרט


משפחת באום-הירש-גומפרט. אלבום משפחתי
סיפור תקומת מדינת ישראל דרך קורת חיים של משפחה מבוססת מגרמניה שלפני מלה"ע השנייה, שואת העם היהודי, הקמת חטיבה יהודית לוחמת בצבא בנות הברית במלה"ע השנייה, הקמת ישוב עברי בארץ ישראל – רמות נפתלי