ביברקראוט


ביברקראוט

הלנה (יוסף) וג'ימס ביברקראוט, בני הזוג עלו מגרמניה לארץ ישראל בשנת 1936. ג'ימס היה צייר ואשתו צלמת. באוסף זה מעט מצילומיה של הלנה וציוריו של ג'ימס.
ג'ימס ביברקראוט התפרסם בעבודתו ברשות העתיקות עת הצליח לפתוח ולפרוס את מגילות מדבר יהודה לצורך פענוח הכתוב בהן. בני הזוג היו ערירים ואוסף מיוחד זה נמסר לי ע"י בני משפחה מצידה של הלנה – משפחת טחובר מייסדי קיבוץ גברעם שראו חשיבות לשמר את זכרון משפחת ביברקראוט.