בית אלפא


בית אלפא תצלומי בראשית

לקט תצלומים ממקורות שונים לתולדות הקיבוץ מבראשיתו 1922 ועוד לפני – בטרם עלו חלוצי בית אלפא לארץ ישראל.

מחנות העבודה ברחבי הארץ, העליה להתיישבות, הקמת הקיבוץ, הקמת משפחת, ימי המנדט הבריטי, המאורעות עם השכנים הערבים

הפילוג והמשך בניית הקיבוץ.