ברכה (גוטמן) אביגד-לוי


ברכה (גוטמן) אביגד-לוי

ביקרתי את ברכה בביתה בקריית טבעון. אלמלא כהו עיניה הייתה ברכה ממשיכה לצייר. כשרון שהתגלה בה כבר בגיל 13 בעיר דרמשטאט גרמניה.
קורות חייה המגוונים ומוצאה הייקי הבטיח תצלומים מעניינים.
היא נולדה בשנת 1920 בעיר דרמשטאט גרמניה לארתור גוטמן שהיה טייס במלחמת העולם הראשונה ואמה גוסטה לבית פלדהון מלטביה.
בשנת 1935 היא עולה לא"י בקבוצת בני נוער שארגנה עליית הנוער. הם נקלטים בתחילה בתל-חי צעיר, (מבנים שנבנו ליד חצר תל-חי הראשונה זמן קצר לאחר נפילת יוסף טרומפלדור וחבריו). ברכה הייתה מצוידת במצלמה וכך יש לנו צילומים מאותה תקופה של סביבות כפר גלעדי. באחד הימים בקרה הנרייטה סאלד את קבוצת הנוער בתל-חי, ברכה הראתה לה מחברת ציורים שעשתה בימים הראשונים בארץ והנרייטה החליטה להעניק לה מלגת לימוד בבת הספר לאומנות בצלאל – ירושלים.
באלבום מספר ציורים ממחברת זו. חבריה של ברכה הקימו את קיבוץ חולתה וגם הם נראים בתצלומים. קורט לוי חבר של ברכה עוד מגרמניה עלה יותר מאוחר לא"י . היה פעיל בתחום התעופה בארץ והתגייס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. לאחר קום המדינה עסק רבות בהוראה הטכנולוגית לבני הנוער. בשנות השלושים כאשר ברכה למדה בבצלאל היא חייתה עם אמה בירושלים. לעבודת גמר הלימודים ציירה ברכה את מגילת אסתר (כמה פריטים מעבודה זו נמצאים באלבום) כדי לקבל תעודה היה עליה למסור את עבודת הגמר לביה"ס, ברכה לא יכלה להיפרד מיצירתה שלה וכך רק 70 שנה יותר מאוחר הסכימו להעניק לה תעודת סיום הלימודים בבצלאל.
לימים כאשר החברה להגנת הטבע ביקשה לעורר מודעות לשמירת פרחי ארצנו התפרסמו ציוריה של ברכה וגם עיריית חיפה הכינה קטלוג של פרחי הכרמל עם ציוריה של ברכה.
תודה לאמנון לוין מקיבוץ חולתה על עזרה בזיהוי חלק מהתצלומים.