גלויות ארץ ישראל גרשון גרא


גרשון (קרישבסקי) גרא (1922 – 2001).

בבגרותו שירת גרשון בצבא הבריטי בעת מלחמת העולם השנייה. אח"כ התגייס לשירות הידיעות של ההגנה, לפלמ"ח ולצה"ל. היה איש ברוך כישרונות: איש צבא, אמן, צייר, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל. לצורך מחקריו וספרים שכתב אסף מאות גלויות ותצלומים מראשית הציונות והקמת הישוב בארץ ישראל. באוסף זה נמצאים אותם מקורות והוא נמסר לתיעוד באדיבות שולמית גרא אלמנתו.