גניגר


קבוצת גניגר

אוסף תצלומים מראשית העליה לקרקע של מייסדי גניגר.
מייסדי גניגר התיישבו בשנת 1920 בעמק הירדן במקום בו נמצא היום קיבוץ בית זרע. בראש השנה תרפ"ג 1922 עלו להתיישב בעמק לרגלי הרי נצרת
על אדמות שרכשה קק"ל. במקום היו מבנים שנבנו כנראה בידי הטמפלרים ואלו שימשו את המתיישבים החדשים בראשית דרכם.
חלק מהתצלומים נעשו לקראת מחצית היובל לגניגר בידי הצלם זולטן קלוגר חלק אחר בידי צלמים חברי הקיבוץ.