דב אורג


דב (טקאץ') אורג

"נלבישך שמלת בטון ומלט"
חלוץ מרוסיה, גדוד העבודה, מחצבות אבן על הכרמל, סלילת כבישים.