יהודה סלע


יהודה סלע קיבוץ חצור

יהודה סלע (הרי סילברמן) נולד בשנת 1918 בארה"ב למשפחת מהגרים מפולין. הצטרף בשנות ה- 40 של המאה הקודמת לתנועת השומר הצעיר היה בהכשרה בחוות הייטסטאון ליד ניוג'רסי ומשם בשנת 1943 גויס לצבא הבריטי חיל האויר כצלם אויר נשלח לאנגליה משם יצאו טיסות הפצצה ומודיעין מעל ארצות אירופה. לאחר המלחמה פגש באירופה את פליטי המלחמה היהודים והתגייס למוסד עליה ב' שפעל להביאם באוניות מעפילים לחופי ארץ ישראל. בארץ הצטרף יהודה לחבריו מתנועת הנוער שהצטרפו לקיבוץ חצור. במלחמת העצמאות היה יהודה נהג ברכב המשורין של הקיבוץ שהיה הקשר אל הילדים שפונו מהקיבוץ וקשר של ישובי חזית המלחמה אל מרכז הארץ.
יצא בשליחות הקיבוץ לארה"ב ועבד שנים רבות ברפת של חצור. כל שנותיו אחז מצלמה ותוצאות צילומיו נראים באוסף כאן.